Sinds 1936

De IJsvereniging Witten e/o is in 1936 opgericht. Na een sluimerend bestaan, vanwege ijsloze winters, werd begin jaren 80 de draad weer opgepakt. In 1985 was er weer een voltallig bestuur en werden de zaken rigoureus aangepakt. Er werd een 90 meter diepe waterput geslagen, en er werd, in eigen beheer door de leden, een nieuwe kantine gebouwd. Om één en ander te financieren werden er aandelen aan de leden verkocht. In de hierna volgende jaren zijn de aandelen afgelost en momenteel is de vereniging schuldenvrij.

   

Tot 2017 gingen de bestuursleden jaarlijks op pad om de contributie te innen. Omdat het steeds moeilijker werd om de mensen overdag thuis te treffen werd toen besloten over te gaan tot automatische incasso via de bank. Nagenoeg alle leden hebben in de daarop volgende jaren een machtiging afgegeven, waardoor we van tijdrovende bezoeken zijn verlost.

Als er in het najaar voldoende neerslag valt kunnen we de ijsbaan met water, afkomstig van het Witterveld, vullen. Om dit te realiseren is er veertig jaar geleden een dam in een nabijgelegen afwateringssloot gebouwd. Enkele jaren geleden bleek de houten constructie te zijn verrot. In dat jaar vond de legeroefening Anherst plaats. In verband met de overlast werd door de legerleiding de vraag gesteld: kunnen wij, als compensatie, iets voor Witten doen? De soldaten hebben toen, als oefening, een nieuwe dam gebouwd.

 

Naast de ijsbaan ligt een militair terrein met een schietbaan. Dat een goede buur beter is dan een verre vriend is vorig jaar gebleken. Tijdens de ijsperiode is er op één dag ongeveer 20 cm. sneeuw gevallen. Onze apparatuur was hier niet tegen bestand, en we zaten met de handen in het haar. De voorzitter opperde het idee: zullen we de buren eens bellen? Zo gezegd, zo gedaan. Binnen een kwartier stond er een peloton soldaten klaar om de baan schoon te vegen. We haalden hiermee zelfs de voorpagina van het Dagblad van het Noorden.

Datering 30-01-1987
De opening van het verenigingsgebouw de Nieuwe Keet van de ijsbaan Witten aan de Paaskamp, door de directeur van de Dienst Sport en Sportieve Recreatie (DSSR) aan S. Rienks.

Datering 21-02-1978
Schoolschaatsen van de Baggelhuizenschool op de ijsbaan aan de Witterhaar te Witten bij Assen; een proefrondje voor de wedstrijd. De personen zijn niet bekend

Datering onbekend